Retour - Zurück - Powrót | Home

Gdy gołębie pocztowe „ćwierkały“

Eric Baratay, historyk i specjalista historii zwierząt,
odpowiada na pytania naszych młodych reporterów

gołąb

 

 

Ile gołębi pocztowych służyło podczas I wojny światowej?

Około 200 tysięcy.

Czołg wzywa posiłki
             Angielski czołg wzywa posiłki

 

Kiedy je wykorzystywano?

 

Gołębie pocztowe wykorzystywano gdy ciężkie bombardowania zagrażały ludzkiemu życiu, a psy nie były w stanie przenosić wiadomości.

 

Transport gołębi na front
 

 

W jaki sposób je tresowano?

 

Gołębie specjalnie hodowano, czyli poddawano tresurze. Te ptaki rozpoznają miejsce gdzie się urodziły i gdzie je karmiono. Są w stanie znlaeźć drogę do gniazda rodzinnego. Poza tym, więź między samcem a samiczką, jak również pomiędzy rodzicami i dziećmi, jest bardzo silna. Trzymano je więc w gołębnikach za linią frontu. Na front zabierano przeważnie samca, którego wypuszczano na wolnośc, kiedy trzeba było wysłać wiadomość. Miał on w głowie tylko jeden cel: wrócić jak najszybciej do swojego gołębnika. W taki sposób przesyłano wiadomości z frontu na tyły.

 

 

W jaki sposób transportowano gołębie?

 

Gołebie wiązano ze sobą i transportowano je w koszykach niesionych przez żołnierzy lub psy.

 

 

żołnierze i gołębie pocztowe

     Żołnierze wyjmują gołębia pocztowego z kosza, przypinają mu do nogi małą kapsułkę           z meldunkiem, a potem puszczają go wolno.

 

Czy to prawda, że były również gołębie pocztowe wyposażone w aparaty fotograficzne?

 

Tak. Armia niemiecka używała gołębi do szpiegowania. Na szyję zakładano im im miniaturowe aparaty.

 

 

tablica

Czy były też gołębie-bohaterowie?

gołąb odznaczony medalem

 

Tak. Podczas bitwy pod Verdun w 1916 roku Francuzi byli oblężeni w twierdzy Vaux. Widząc, że musi się poddać, dowódca garnizonu wysłał ostatniego gołębia pocztowego z wiadomością, że twierdza nie może się dłużej opierać. Gołąb dotarł do Verdun w bardzo złym stanie, bo po drodze zatruł się gazem bojowym. Uważano go za bohatera, bo jako jedyny ocalał z twierdzy. Otrzymał order i jego zasługi oficjalnie odnotowano. Do dzisiaj na murach twierdzy Vaux widnieje tabliczka opisująca jego podróż.

 

 

 

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o zwierzętach na wojnie >>>

 

Tablica upamiętniająca gołębia spod Verdun   

 

 

Wywiad: Anissa, Chloé, Clara, Dagmara i Gaïa
Rysunki: Dagmara i Gaïa / Redakcja młodzieżowa Grand méchant loup

Fotografie Nr. 1/2/3: Le Miroir N°253-29 sept.1918 / Le Miroir N°236-2 juin 1918

Le Miroir N°244-28 juil.1918

Fotografia Nr. 4: Grand méchant loup

© Grand méchant loup | Böser Wolf - Marzec 2014