Vers la page française
zur deutschen Seite
deutsche Seite
Retour - Zurück - Powrót
Europa za 100 lat
Podróż w czasie

Konkurs „Europa za 100 lat”, który rozpoczął się 22. Stycznia 2014 podczas Dnia Francusko-Niemieckiego, cieszył się dużym zainteresowaniem!

Nasza wirtualna wystawa nie powstałaby bez wsparcia wielu ludzi, słów zachęty płynących od instytucji partnerskich oraz pracujących tam osób..

Uczniom, nauczycielom, artystom, rodzicom, którzy brali udział w naszej akcji „Europa za 100 lat” oraz jury tegorocznego konkursu „Europa za 100 lat”.

 

Za sponsorowane nagrody:

Auswärtiges Amt | Bayerische Landesvertretung | Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katrastrophenhilfe | Deutsch-Französisches Jugendwerk | Polsko-Niemiecka Wspólpraca Mlodziezy | Langenscheidt Verlag | Thüringen-entdecken.de | Bundeszentrale für politische Bildung

 

Za udaną współpracę w sieci i na miejscu:

APLV, Bildungsserver-Mecklenburg und Berlin-Brandenburg, FplusD, Lehrer-Online, FragFinn, Hanisauland, Hessischer Elternverein, Polsko-Niemiecka Wspólpraca Mlodziezy, Académies Besançon, Caen, Paris, Versailles, Réunion, Auswärtiges Amt, Café pédagogiques, Edumeres, Europe direct, frankofonia.pl, Institut Français Pologne, Pädagogisches Austauschdienst (PAD), Missions allemandes en France/CIDAL, Deutscher Bildungsserver, www.deutschland.de, iEDU

 

Projekt "Europa za 100 lat" został zorganizowany w ramach projektu "Europa 1914-2014". Za wsparcie i dofinansowanie dziękujemy: