Kim jesteśmy? / Wer sind wir? / Qui sommes nous? – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Gubinie

iconPLOd 1 stycznia 1994 roku szkoła, jak inne w mieście, jest placówką samorządową.
Nowa szkoła utworzona została w oparciu o bazę istniejącej szkoły podstawowej. Dla potrzeb powstałej placówki, przy zaangażowaniu pracowników szkoły i rodziców zaadaptowano i pomalowano sale lekcyjne dwu kondygnacji. W czasie wakacji utworzona została świetlica, sekretariat i gabinet dyrektora. Pomieszczenia dydaktyczne będące do tego czasu w gestii szkoły podstawowej, przekazane zostały z pełnym wyposażeniem.
Teren z którego uczęszczają dzieci do szkoły jest bardzo rozległy, ponieważ obejmuje rejony trzech szkół podstawowych. Uczęszczają tu również dzieci spoza obwodu tj. z przyległych wiosek.  Przez wszystkie lata udało się zorganizować dobry zespół nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami.
Od 1 września 2004 roku w budynku szkolnym funkcjonują dwie szkoły jako Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1.

 

iconDE

Seit dem 1. Januar 1994 sind wir,  wie auch andere Schulen in der Stadt, eine öffentliche Schule. Das bedeutet, dass unsere Schule vom Staat gefördert wird. Früher gab es nur eine Grundschule; heutzutage gibt es auch ein Gymnasium. Die neuen Gebäude konnten mithilfe der großen Unterstützung  von Schulmitarbeitern und Eltern gebaut werden. Die Schüler kommen aus einem großen Umkreis, also auch von den umliegenden Dörfern. Im Laufe der Jahre hat sich ein sehr gutes Lehrkraftteam gebildet.

Seit dem 1. September 2004 gibt es also nicht nur die Grundschule nr. 1, sondern auch das Gymnasium nr.1 in Gubin.

 

iconFR

Depuis le 1er janvier 1994, nous sommes devenus, comme les autres écoles de la ville, une école publique. Auparavant, il n’y avait qu’une école primaire. A présent, nous avons aussi un collège – lycée.  Les nouveaux bâtiments ont pu être construits grâce à l’aide des employés et des parents d’élèves. Les élèves viennent de différents villages autour de la ville. Au fil des années, une très bonne équipe professorale s’est formée.

Depuis le 1er septembre 2004, il y a donc l’école primaire, le collège, mais aussi le lycée n.1 de Gubin.

 

Kim jesteśmy? / Wer sind wir? / Qui sommes nous? – Gimnazjum nr 1 Zgorzelcu

iconPLCzego i jak uczymy
Na co kładziemy nacisk
– przyswajanie wiadomości i umiejętności uczniów
– rozwiązywanie problemów wychowawczych, przeciwdziałanie patologiom

Co nas wyróżnia
– wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego, wysokie lokaty zajmowane przez uczniów w konkursach, olimpiadach i w zawodach sportowych
– działalność charytatywna

Zajęcia pozalekcyjne
– koła zainteresowań (językowe, informatyczne, matematyczne, plastyczne, teatralne itp.), zespół wokalny, Klub Europejski

Dla szczególnie zdolnych
– koła zainteresowań, indywidualizacja pracy na lekcji

Oferta dla uczniów z trudnościami
– zajęcia wspomagające
– terapia pedagogiczna

Języki obce
– niemiecki
– angielski

 

iconDE

Was und wie wir lernen:

Was für uns wichtig ist:
– Das Wissen und die Fähigkeiten der Schülern fördern.
– Erziehungsprobleme lösen.

Was uns besonders macht:
-Unsere Schüler bekommen gute Noten in den Abschlussprüfungen und Topplätze in Wettbewerben, in wissenschaftlichen Olympiaden und in Sportwettkämpfen.
-Unsere Schüler sollen sich für wohltätige Zwecke einsetzen.

Nachmittagsangebot:
-Verschiedene AGs (Theater, Kunst, Mathematik, Sprachen, Informatik), es gibt einen europäischen Club, eine Musikgruppe.

Für die Schüler mit Problemen:
-Nachhilfeunterricht
-Pädagogische Therapie

Fremdsprachen:
– Englisch
– Deutsch

 

iconFR

 Ce que nous apprenons et comment :

Ce qui est important pour nous :
– Les connaissances et les capacités des élèves.
– Règler les problèmes d’éducation

Ce qui nous différencie :
– Nos élèves ont de bons résultats au baccalauréat et remportent de nombreux prix lors de concours comme les olympiades scientifiques et les tournois sportifs.

Clubs :
-Théatre, art, mathématiques, langues, informatique ainsi qu’un club européen et un groupe de musique.

Pour les élèves en diffcultés :
– Cours de soutien
– Thérapie pédagogique

Langues étrangères :
– Anglais
– Allemand

 

Co jadłeś w niedzielę na obiad | Was hast du am Sonntag zum Mittag gegessen |

iconPL  Szymon, Weronika, Oskar i Ania oraz inni uczniowie 1 klas gimnazjum z Gubina i Zgorzelca opowiadają o tym, co jedli w niedzielę na obiad. Czy wszyscy mieli na obiad rosół i schabowe? I co jedli ich zdaniem ludzie 100 lat temu?

iconDE  Szymon, Weronika, Oskar und Ania und viele andere Schüler der 7.Klasse der Gymnasien in Gubin und Zgorzelec erzählen, was sie am Sonntag zu Mittag gegessen haben. Ob wirklich alle Hähnchenbrühe und Schnitzel gegessen haben? Und was haben die Leute vor 100 Jahren gegessen?

iconFR  Szymon, Weronika, Oskar, Ania et leurs camarades de 5ème des lycées de Gubin et de Zgorzelec nous racontent ce qu’ils ont mangé dimanche dernier. Ont-ils vraiment tous mangé du bouillon de poulet et de l’escalope ? Et que mangeaient les gens il y a 100 ans ?