Kim jesteśmy? / Wer sind wir? / Qui sommes nous?

karte-anfang

iconPLBerlin jest dla mnie miejscem, w którym spędziłam większość mojego życia, jednak nie uważam go za mój dom. Pomimo, że jest to miasto, w którym mieszka większość moich znajomych oraz z którym wiążę wiele wspomnień, jednak bardziej związana czuje sie z Polską. Mimo wszystko zależy mi na tym, aby właśnie tutaj ukończyć szkołę. Wydaje mi sie, że po zakończeniu szkoły tutaj, będę miała w życiu  większe możliwosci. Dzięki temu, że sie tutaj uczę i chodzę do szkoły, władam płynnie dwoma językami. Berlin jest dla mnie miastem, które otwiera młodym ludziom drzwi do nowych możliwości.

Szkoła ,,Robert-Jungk-Oberschule“ jest szkołą europejską o profilu polsko-niemieckim. To znaczy, że uczymy się dwóch języków jednocześnie i na tym samym poziomie. Wygląda to mniejwięcej tak: historię, biolgię, geografię mamy w języku polskim, chemię, fizykę w języku niemieckim, dodatkowo mamy angielski, niemiecki i polski.oberschule
Aby móc chodzić do europejskiej klasy w naszej szkole, jedno z rodziców musi być polskiego pochodzenia lub wymagana jest  znajomość języka polskiego.
Razem z 24 innymi uczniami chodzę do klasy 8.23. Naszymi wychowawcami są Pani Nalewajka i Pan Gütte. Bycie w tej klasie sprawia mi przyjemność, ponieważ zawsze jest śmiesznie, często bierzemy razem udział w jakichś projektach, a we wrześniu byliśmy na 4-dniowej wyciecze w stolicy Polski.
Większość mojej klasy pochodzi z polskich rodzin, ale mamy też kilka osób, których rodzic nie jest z Polski. W takim przypadku ojciec najczęściej jest Niemcem, ale mamy również ucznia z małżeństwa polsko-tureckiego.

iconDE Die Europa-Schule Robert-Jungk befindet sich in Berlin-Wilmersdorf, ein Viertel im westlichen Teil der Stadt. Die Schule hat einen zweisprachigen Zweig (Deutsch-Polnisch). Um so eine deutsch-polnische Klasse besuchen zu können, muss wenigstens ein Elternteil polnischer Herkunft sein, oder man muss über gute Polnischkenntnisse verfügen.

iconFR  L’école européenne Robert-Jungk est située à l’ouest de Berlin, dans le quartier de Wilmersdorf. Cette école est germano-polonaise. Pour être accepté dans une classe germano-polonaise, il faut qu’au moins un des parents soit d’origine polonaise, ou alors il faut bien savoir  parler polonais.


Text: Karolina, 8. Klasse

Graphik:  © Masterplan-AG Grand méchant loup | Clémentine Caurier (Karte, Flaggen) /  Léon, 8.Kl. (Schilder) / Ada, 8.Kl. (Gebäude Robert-Jungk-Oberschule)

Jak wyglądała Polska przed 100-ma laty? / Wie war Polen vor 100 Jahren ? / Comment était la Pologne il y a cent ans?

 

iconPLZadając pytanie: „Jak wyglądał Twój kraj przed x laty?“, spodziewamy się raczej odpowiedzi w stylu: większy, mniejszy, biedniejszy lub mniej wpływowy. Jednak w przypadku Polski, odpowiedź powinna być bardziej zaskakująca, zakładając, że nasz rozmówca zna się na historii.
Przejżycie odpowiedzi uczniów z mojej klasy, a prawdziwa odpowiedź z pewnością Was zaskoczy!

iconDE Wenn man die Frage „Wie sah dein Land vor 100 Jahren aus?“ stellt, erwartet man Antworten wie: „Es war größer, kleiner, ärmer oder weniger einflussreich.“ Im Fall Polens jedoch, muss man mit allen möglichen Antworten rechnen.
Schaut euch die Antworten von meinen Mitschülern an, und die richtige Antwort wird euch sicherlich überraschen!

iconFR Lorsqu´on demande à quelqu´un „à quoi ressemblait ton pays il y a 100 ans?“, on s’attend à ce qu’il réponde „il était plus grand, plus petit, plus pauvre ou moins puissant“. Pourtant, dans le cas de la Pologne, il faut s’attendre à tout ! Voici les réponses de mes camarades de classe ; la bonne réponse va sûrement vous surprendre !

En effet, il y a cent ans, la Pologne n´existait pas ! Au 18ème siècle, la situation politique était très instable en Pologne.  Le roi Stanisław August Poniatowski a donc décidé d´abdiquer en 1795. La Prusse, la Russie et l´Autriche ont alors profité de la situation pour se partager le pays. Ainsi, la Pologne a disparu de la carte pendant 123 ans, c´est à dire jusqu´à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918.

 

karte_kornel~ Weißt du wie Polen vor 100 Jahren aussah?

Florentyna: Nein, nicht wirklich. Es war wahrscheinlich kleiner.

Chantal: Es war kleiner oder?

Julia: Ja, kleiner…

Natalia: Schwer zu sagen…

Sebastian: Nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber es war sicherlich ärmer. Die Technik war damals nicht so entwickelt.

Mateusz: Na, ich glaube, es war ein bisschen größer. Vielleicht… ich bin nicht sicher.

Patryk: Ehrlich gesagt war es größer. Die Bedingungen in Polen waren aber anders als heute. Alles war anders.

Julia: Es war sicherlich klein… eine kleine Fläche.

Patrycja: Gab es damals schon Teilungen?…. Ja, gab es schon. Es war viel kleiner.

Julia: Vor ein paar Jahren gab es Polen überhaupt nicht auf der Karte und die Polen haben erst angefangen Polen wiederherzustellen.

Maciej:
Es gab kein Polen. Bis 1918. Wegen der Teilung. Für 123 Jahre.

Szymon: Polen gab’s nicht !

Cyprian: Vielleicht gäbe es Polen immer noch nicht, wenn wir nichts gemacht hätten.

Lukas: Es gab so eine Zeit, wo sich die Nachbarländer Preußen, Österreich und Russland Teile genommen haben und Polen war ganz,  ganz schwach.

 

teilung_polen

Ada: Moim głównym celem było przedstawienie charakterystycznych  cech wyglądu z tamtych czasów, dopasowanych do państw zaborczych, czyli Austrii, Prus, Rosji . Chciałam także podkreślić  rangi stanów feudalnych przedstawionych postaci,  ponieważ ich ubiór miał świadczyć o dostatku i bogactwie. Nie odwoływałam się do przesadnej symboliki, rysunek miał być w miarę prosty do zrozumienia. Szlachcic znajdujący się po środku  jest symbolem Rzeczpospolitej, Prusy jako sąsiad z zachodu stoją po lewej stronie, Austria przywłaszczając sobie tereny z Południa, stoi  za nim, a Rosja ze wschodu, po prawej.

Polski wtedy nie było, znajadowała się pod zaborami. Całość zsotała podzielona pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Poprzez słaby stan gospodarki i dużą ingerencję sąsiadów w sprawy wewnętrzne państwa, przeprowadzenie reform umożliwiających wzmocnienie i ujednolicenie Polski było praktycznie niemożliwe. Starania ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego poszły na marne, aż w końcu zrezygnowany, abdykował. Ogólna zła sytuacja w kraju została wykorzystana przez żądnych nowych zdobyczy terytorialnych uzurpatorów i przyczyniła się do upadku II RP. Dopiero w 1918, po 123 latach niewoli udało się nam odyzskać niepodległość.

 Im 18. und 19. Jh. war die wirtschaftliche und politische Situation in Polen sehr instabil. Die unterschiedlichen Klassen in der polnischen Gesellschaft waren zerstritten. Der König Stanisław August Poniatowski konnte die Krise nicht überwinden und beschloss, abzudanken. Die Lage wurde von Preußen, Russland und Österreich ausgenutzt und so verschwand Polen von der Weltkarte. Erst im Jahre 1918, also nach 123 Jahren, ist es Polen gelungen, die Unabhängigkeit zu erlangen.

Dlaczego tak wiele osób nie zna historii Polski?

Większość uczniów wykazuje brak zainteresowania podczas lekcji historii. Poza tym nie mówi się o tym w domu. Jeżeli w ogóle dojdzie do tematów historycznych, to są to przede wszystkim druga wojna światowa oraz PRL. Z perspektywy dnia dzisiejszego, są to odległe czasy, które nie ma wpływu na ówczesną Polskę.

Warum kennen nur so wenige diese Geschichte?

Während der Interviews ist uns aufgefallen, dass nicht alle aus unserer Klasse wussten, dass Polen für über 100 Jahre von der Weltkarte verschwunden war. Wir haben uns gefragt, was die Gründe hierfür sein könnten, und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen:

1. Im Geschichtsunterricht haben wir dieses Thema vor kurzem besprochen, aber trotzdem ist nicht viel davon in unseren Köpfen hängengeblieben. Viele von uns interessieren sich nicht wirklich für Geschichte und passen im Unterricht nicht auf.

2. Zu Hause redet man auch nicht darüber. Wenn man überhaupt mit der Familie über die Vergangenheit redet, dann entweder über die Zeit des Zweiten Weltkriegs oder die Kommunismusperiode. Die Zeit davor ist aus heutiger Sicht eine graue Vorzeit, zu der wir keinen Bezug haben.


Text: Ada, 8. Klasse / Die Schüler der 8. Kl.
  (Antworten auf die Frage „Weißt du, wie Polen vor 100 Jahren aussah?“)
Graphik:  © Masterplan-AG Grand méchant loup | Kornel, 8.Kl. (Karte) / Ada, 8.Kl. (Teilung Polens)

Poznawanie naszych korzeni / Unsere Wurzeln entdecken / A la découverte de nos racines

iconPL

Na przedstawionym schemacie widać miejsca z których wywodzą się nasi przodkowie. Są to głównie tereny Polski, ale rzadziej z zza granicy: z Niemiec, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji.
Z całej klasy jedna lub dwie osoby mają przodków z Niemiec, a inni z terenów Polski lub dawnej Polski.

iconDE

Auf diesem Schaubild sieht man die Herkunft der Vorfahren der Schüler. Die deutliche Mehrheit kommt aus Polen oder aus anderen osteuropäischen Ländern. Nur wenige haben ihre Wurzeln in Deutschland.

iconFR Cette carte représente les origines des ancêtres des élèves. La plupart viennent de Pologne ou d’autres pays de l´est. Seulement quelques élèves  ont leurs racines en Allemagne.

karte-sesb-jungk

iconPL  Moja przygoda z projektem zaczęła się na początku roku szkolnego (2012/2013), gdy wychowawczyni rozdała w klasie ankiety dotyczące naszej rodziny, które mieliśmy wypełnić. Ankiety dostała przez organizację ,,Złego Wilka”, które zostaną przez nich wykorzystane do projektu.
Wypełniając ankiety miałam mieszane uczucia. Z jednej strony niektóre z pytań wydawały mi się zbędne np. Gdzie mieszkali twoi przodkowie, w mieszkaniu, w domu czy na gospodarstwie? Z drugiej strony zainteresował mnie projekt i dowiadywanie się ciekawych rzeczy o przodkach. Przede wszystkim pochodzenie moich pradziadków i to czym się zajmowali.

iconFR  Pendant l’année scolaire 2012/2013, nous avons rempli des sondages sur la vie de nos ancêtres il y a cent ans. Les questionnaires avaient plusieurs  rubriques : le travail, la scolarité, le nombre d’enfants et où ils vivaient.

iconDE  Während des Schuljahrs 2013/2014 haben wir Fragebögen über unsere Vorfahren ausgefüllt, die vor 100 Jahren gelebt haben. Die Fragen waren in mehreren Kategorien aufgeteilt: Arbeit, Schule, Wohnort und Anzahl an Kindern.

 

berufe

iconPL  Ten wykres przedstawia najczęściej wykonywane zawody w tamtych czasach przez kobiety i mężczyzn.
Na pierwszym miejscu u kobiet znajdują się: gospodni domowa i praca na roli. Wydaje mi się, że było tak, ponieważ ludziom wydawało się, że miejsce kobiety jest w domu. Natomiast na pierwszym miejscu u mężczyzn znajdują się: rolnik i robotnik. Prawdopodobnie było tak, ponieważ prace manualne były bardziej cenione od umysłowych.

iconDE Dieses Schaubild zeigt die am häufigsten ausgeübten Berufe. Die Frauen haben die meiste Zeit im Haushalt oder auf dem Feld gearbeitet. Die Männer haben handwerkliche Arbeiten verrichtet. Damals waren die Frauen und Kopfarbeit unterschätzt.

iconFR  Cette image représente les métiers les plus courants. Les femmes s’occupaient essentiellement de la maison ou travaillaient dans les champs. Les hommes exerçaient des métiers manuels. A l’époque, le travail des femmes (en dehors de celui dans les champs) et les professions intellectuelles étaient mal vus.

Kinder

iconPLNa diagramie widać, że w tamtych czasach małżeństwa miały najczęściej czwórkę dzieci. Spotykało się wtedy też więcej wielodzietnych rodzin niż teraz.

iconDE  Auf dem Diagramm sieht man, dass Ehepaare damals meist 4 Kinder hatten. Kinderreiche Familien waren üblicher als heutzutage.

iconFR  Sur ce diagramme, on voit le nombre d’enfants par famille. Les familles nombreuses étaient beaucoup plus fréquentes qu’aujourd’hui.

edukacja

iconPL  Z wykresu można wyczytać, że dużo osób nie wie ile lat ich przodkowie chodzili do szkoły, ale też, że edukacja większości z nich nie trwała długo. Wydaje mi się, że było tak, ponieważ edukacja nie była obowiązkowa tak jak dzisiaj.

iconDE  Aus diesem Schaubild kann man ablesen, dass viele von unseren Mitschülern nicht wissen, wie lange ihre Vorfahren die Schule besucht haben. Die Ausbildung hat damals auch nicht so lange wie heute gedauert. Wahrscheinlich gab es damals keine Schulpflicht wie im heutigen Sinne.

iconFR  Sur cette image, on peut lire que beaucoup de nos camarades ne savent pas pendant combien de temps leurs ancêtres sont allés à l´école. L´école ne durait pas aussi longtemps qu’aujourd’hui, et on n´était probablement pas obligé d´y aller.

wohnort

iconPL  Tutaj widać, że liczba osób mieszkających w domku była bardzo zbliżona do liczby osób mieszkających w mieszkaniach. A nieznaczna mniejszość mieszkała na gospodarstwie. Widać również, że większość mieszkała na wsi.

iconDE  Hier sieht man, dass sich die Anzahl der Leute, die in Häusern leben die derer, die in Wohnungen leben, ähnelt. Manche Menschen wohnten damals auf einem Bauernhof. Die meisten wohnten auf dem Land.

iconFR  Ici, on voit qu´il y a autant de personnes qui habitaient dans une maison que dans un appartement. Quelques-uns vivaient dans une ferme. La majorité vivait à la campagne.

Text: Karolina, 8. Klasse
Graphik:  © Masterplan-AG Grand méchant loup | Clémentine Caurier (Karte) / Alina, Masterplan-AG Böser Wolf  (Diagramme)

Czym jest dla nas Polska? / Was ist Polen für uns? / Que signifie pour nous la Pologne?

iconPL15 Maja odwiedziły nas Złe Wilki, które zaprosiły nas do kolejnego wywiadu. Tym razem nie chodziło tylko o pierwszą wojnę światową ale głównie o Polskę i nasze nastawienie do niej. Potem za zadanie mieliśmynamalować pierwszą rzecz , którą sobie wyobrażamy jak słyszymy słowo Polska.

iconDEWir haben uns gefragt, was Polen für uns bedeutet.  Jeder von uns hatte etwas Anderes damit verbunden. Wir haben es gezeichnet.

iconFRNous nous sommes demandés ce que la Pologne signifiait pour nous. Nous avons dessiné comment chacun d’entre-nous se représente la Pologne.

Karolina: Mój rysunek przedstawia kontury naszego kraju wypełnionego barwami Polskiej flagi.Jest to pierwsza rzecz, którą ,,widzę“ jeśli ktoś mówi słowo Polska.

Karolina: Mein Bild stellt die Konturen unseres Landes dar, das mit den polnischen Nationalfarben aufgemalt ist. Das ist das allererste woran ich denke, wenn ich das Wort Polen höre.

Couche 1 Couche 2

Ada: Pierwszym moim skojarzeniem, były pierogi ruskie i kompot, bardzo często gotowane przez moją babcię i jednocześnie moje ulubione jedzenie gdy u niej jestem. Mój dziadek jest z zamiłowania kibicem Polski, gółwnie jeśli chodzi o siatkówkę i piłkę ręczną, dlatego dorysowałam fragment szalika na ścianie i telewizor. Poza tym Polska kojarzy mi się z dłuższymi wakacjami, dlatego też narysowałam morze, które jest widoczne w tle. Jeśli chodzi o stragan z kwiatami, to w moim rodzinnym mieście bardzo lubiłam odwiedzać pewną kwiaciarnię.

Ada: Das Erste, woran ich gedacht habe, waren die russischen Piroggen (= Maultaschen mit Kartoffel-Quark Füllung) und Kompott, beides hat meine Oma sehr oft gekocht und es ist mein Lieblingsessen, wenn ich bei ihr bin. Mein Opa ist Polen-Fan aus Leidenschaft, vor allem wenn es um Volleyball und Handball geht, deswegen habe ich dazu einen Fanschal und einen Fernseher an die Wand gemalt. Außerdem erinnert mich Polen an längere Sommerferien, deswegen habe ich auch das Meer gezeichnet, das man im Hintergrund sehen kann. Außerdem einen Blumenstand, denn in meiner Heimatstadt bin ich sehr gerne in Blumenläden gegangen.

Couche 3

Cyprian: Polska, jest dla mnie krajem, do którego tylko jeżdzę na wakacje. Kocham Polskę, ponieważ mogę tam odpocząć nad morzem. Z moją rodziną zawsze się tam dobrze bawimy. Wcześniej jeździłem tam, żeby pograć z kuzynami. Wieczorami pozwalano mi grać dłużej na komputerze, niż w domu. Ale kiedy jeżdżę tam teraz, chodzę wędkować z wujkiem, co mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło w Niemczech. Kiedy myślę o Polsce, przychodzi mi na myśl morze i moja rodzina.

Cyprian: Also Polen ist für mich das Land, wo ich eigentlich nur während der Ferien bin . Ich liebe Polen, weil ich da am Meer chillen kann. Und mit meiner Familie ist es immer lustig dort. Früher bin ich dort hingefahren, um mit meinen Cousins zu spielen. Und abends durfte ich dort immer länger am Computer sitzen, als bei mir zu Hause. Aber wenn ich  heutzutage dort hinfahre, gehe ich mit meinem Onkel angeln, weil ich es hier in Deutschland nie mache. Und wenn ich an Polen denke, denke ich an das Meer und an meine Familie in Polen.

 

Lukas: U mnie jest tak, że to moja mama pochodzi z Polski. Jeżeli w ogóle tam jeździmy, to tylko na wakacje. Tam już praktycznie nikt z mojej rodziny nie mieszka, prawie wszyscy są tutaj.

Lukas: Bei mir ist es so, dass meine Mutter aus Polen kommt. Wir fahren meistens in den Ferien hin, wenn überhaupt. Da wohnt keiner mehr aus meiner Familie, die wohnen fast alle hier.was_ist_pl_3 Kopiewas_ist_pl4

Julia: W Polsce jest właściwie cała moja rodzina. Tylko ja, moi rodzice i bracia tutaj mieszkamy. W Polsce jest dużo wsi i ogólnie dużo lasów i natury. W Polsce jest masa dobrego jedzenia, jak pierogi i barszcz.

Julia: Eigentlich lebt meine ganze Familie in Polen und hier leben nur meine Eltern, meine Brüder und ich. In Polen gibt es viele Dörfer, viele Wälder und Natur. In Polen gibt es auch leckeres Essen, z.B. pierogi (Teigtaschen mit Füllung) und barszcz (Suppe mit roter Beete).

Chantal: Ja namalowałam prawie to samo, ale jeszcze swoje dzieciństwo dorysowałam, ponieważ połowę swojego dzieciństwa spędziłam w Polsce i połowa mojej rodziny tam jest, dlatego mogę tam zawsze pojechać.

Chantal: Ich habe fast das Gleiche gemalt, aber ich habe noch die Kindheit reingebracht, weil ich die Hälfte meiner Kindheit in Polen verbracht habe und die Hälfte meiner Familie dort ist; deswegen kann ich immer dort hinfahren.


Text: Karolina, 8. Klasse / Die Schüler der 8. Kl.  (Antworten auf die Frage “Was ist Polen für uns?”)
Graphik:  © Masterplan-AG Grand méchant loup | 
Schüler der 8. Kl. (Zeichnungen)

Historie rodzinne / Familiengeschichten / Les souvenirs du passé

iconPLPodczas wypełniania ankiet mieliśmy możliwość dowiedzenia się więcej o naszych własnych przodkach i historiach z ich życia codziennego.

iconDEBeim Ausfüllen des Fragebogens konnten wir vieles über unsere eigenen Vorfahren und die Ereignisse aus ihrem Alltag lernen.

iconFRGrâce aux questionnaires que nous avons remplis, nous avons découvert plein de choses sur nos ancêtres et leur quotidien.

Ahausda: Wir haben ein paar Ringe von meiner Urgroßmutter, aber ich muss noch ein paar Jahre  warten, bis ich sie bekomme. Außerdem haben wir ein Haus in Polen, das sehr alt ist. Leider hat meine Familie, ich muss es schweren Herzens sagen, wegen meines „intelligenten“ Onkels, der alles an die kommunistische Regierung abgegeben hat, ihr Landgut verloren. Aber wir haben noch das Haus. Wir haben es letztens saniert.
Außerdem haben wir noch ein paar Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg, z.B. einen handgeschnitzten Spiegel aus Ausschwitz. Unser Großvater war im KZ Ausschwitz, zum Glück nicht lange. Der Spiegel ist ein Gegenstand aus der deutschen Gefangenschaft.

mann-kasten


Karolina: Mein Urgroßvater hat irgendwie gespürt, dass der Krieg bald ausbrechen würde. Deswegen hat er alle Gegenstände verkauft, die man verkaufen konnte. Und so hat er Geld verdient, dank dessen er den Krieg überlebt hat. Wenn er es nicht gespürt hätte, hätte er nicht überlebt.
adler

 

Natalia: Ich weiß nicht… Vielleicht gab es nur schlechte Erinnerungen und man wollte nicht darüber sprechen, aber meiner Meinung nach sollten sie uns schon was über diese Zeit berichten.
Mateusz: Meine Eltern haben mich auch nicht wirklich über irgendwelche Gegenstände oder Erinnerungen aus dem Ersten Weltkrieg informiert. Also, die Erinnerungen aus dem Zweiten bzw. Ersten Weltkrieg sind schlimm. Man hat Leute getötet. Es ist unangenehm, über solche Erinnerungen zu sprechen.grossmutter

 

Julia: Bei mir gibt es ganz viele Gegenstände, weil mein Urgroßvater im Krieg gewesen ist. Und meine Urgroßmutter aus Polen, die immer noch lebt, hat ganz viele Fotos und ein paar Gegenstände, die sie bis heute benutzt.

feuer


Patrycja:
Bei mir in der Familie gibt es keine Erinnerungen mehr, weil das Haus, in dem sie während des Zweiten Weltkriegs gelebt hat, verbrannt wurde. Deswegen gibt es auch keine Gegenstände aus dieser Zeit.
Natalia: Bei mir ist es ähnlich. Es gab Erinnerungen aber sie wurden zerstört und ich weiß nicht wieso. Von jemandem aus der Familie, der nicht wollte, dass sie bleiben. Oder es hat sich keiner genug um sie gekümmert und sie wurden im Laufe der Zeit zerstört.

 

medaleKinga: Ich weiß nicht, ob mein Urgroßvater überlebt hat, oder nicht. Aber wir haben so alte Pässe und so ein Halsband von ihm zu Hause – nein kein Halsband, sondern eine Brosche, und noch eine Nummer auf einem Metallstück.

 

 

 

 

zugtruhe naehmaschine frisiertisch

 

Kornel: Bei mir war es so, dass meine Urgroßoma im heutigen Weißrussland wohnte. Dann wurden diese Gebiete von Russland übernommen und so ist die Familie spurlos verschwunden. Seitdem wissen wir nichts mehr.

 

 

Maciej: Mein Urgroßvater hat ein Paar Orden. Er war Oberst in der Armee. Er bewahrt diese Orden in einem Kästchen, das mit einem Adler verziert ist, auf. Er hat zwei davon. Und bei meinem anderen Urgroßvater hatten wir 200 Hektar Land. Dort in der Nähe von Bydgoszcz, eher nördlich, Richtung Danzig.

 

 

Karolina: Die Großmutter von meinem Vater hat ihren Mann im Krieg verloren und dann als Witwe den Großvater von meinem Vater geheiratet. Also ohne diesen Krieg gäbe es mich und meine Familie nicht.
Mein Vater hat mir nur erzählt, dass bei der Oma eine uralte Nähmaschine, die immer noch funktioniert und ein Frisiertisch stehen.

 

 

Sebastian: Bei mir in der Familie hat man diesen Krieg schon vergessen. Mein Urgroßvater ist im Ersten Weltkrieg gestorben und jeder wollte es vergessen, deswegen ist es kein Thema.

uhr

 

 

Chantal:  Die Leute, die damals gelebt haben, wollten nicht darüber reden, weil das einfach schlechte Zeiten waren.
Julia: Ich denke auch, dass es schlechte Zeiten waren; aber auch, dass es sich nicht gelohnt hat, darüber zu reden. Es ist schon Vergangenheit.

rasierer

 

 

 

Szymon: Bei meinem Großvater auf dem Regal liegt ein Rasierapparat aus Bronze. Er ist alt, aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Er wird später an die jüngere Generation weitergegeben.

 

 

Text: Ada, 8. Klasse / Die Schüler der 8. Kl. (Familiengeschichten)
Graphik:  © Masterplan-AG Grand méchant loup | Ada, 8.Kl. (Zeichnungen) / Foto: Familienarchiv

Listy na front | Briefe an die Front| Lettres au Front

Dzisiejsi uczniowie piszą listy na front – Schüler von heute schreiben Briefe an die FrontDes élèves d’aujourd’hui écrivent des lettres au front (voir le film plus bas) 

iconPL

Ewa pisze do męża Jacka, żołnierza walczącego na froncie. Ma mu coś ważnego do przekazania…

iconDE

Ewa schreibt ihrem Mann Jacek, der als Soldat an der Front kämpft. Sie hat ihm etwas sehr Wichtiges mitzuteilen… (Polnischsprachig mit deutschen Untertiteln)

iconFR Ewa écrit une lettre au front à son mari Jacek, qui est soldat. Elle a quelque chose de très important à lui annoncer…  (Version en polonais avec des sous-titres en français)

Listy z frontu | Feldpostbriefe | Lettres du Front

Dzisiejsi uczniowie piszą listy z frontu – Schüler von heute schreiben Feldpostbriefe – Des élèves d’aujourd’hui écrivent des lettres du front (voir le film plus bas)

iconPL

Polski żołnierz Jacek pisze w odpowiedzi na list żony Ewy, która zdała mu sprawę z sytuacji w domu i podzieliła się z nim pewną ważną nowiną…

iconDE Der polnische Soldat Jacek schreibt seiner Frau Ewa, die ihm in einem Brief von der Heimat erzählte und eine wichtige Botschaft mitgeteilt hat… (Polnischsprachig mit deutschen Untertiteln)

iconFR

Voici la réponse de Jacek à la lettre de sa femme Ewa, qui dans sa dernière lettre, lui a annoncé une importante nouvelle… (Version en polonais avec des sous-titres en français)

Czym jest dla Ciebie Europa? | Que signifie l’Europe pour vous | Was bedeutet Europa

iconPL  Uczniowie z polsko-niemieckiej Szkoły im. Roberta Jungka opowiedzieli o tym, co oznacza dla nich Europa i czy czują się Europejczykami. Mówią również o nadziejach związanych z tym, co przyniesie dalszy rozwój zjedznoczonej Europy.

iconFR  Des élèves de l’école germano-polonaise Robert-Jungk se sont demandé ce que l’Europe représente pour eux et s’ils se sentent Européens. Ils parlent également de leurs espoirs quant à l’évolution de l’Europe.

iconDESchüler aus der deutsch-polnischen Schule Robert-Jungk haben sich darüber Gedanken gemacht, was Europa für sie bedeutet, und ob sie sich wie Europäer fühlen. Sie sprechen ebenfalls über ihre Hoffnungen, was die Weiterentwicklung Europas anbelangt.