Poznawanie naszych korzeni / Unsere Wurzeln entdecken / A la découverte de nos racines

iconPL

Na przedstawionym schemacie widać miejsca z których wywodzą się nasi przodkowie. Są to głównie tereny Polski, ale rzadziej z zza granicy: z Niemiec, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji.
Z całej klasy jedna lub dwie osoby mają przodków z Niemiec, a inni z terenów Polski lub dawnej Polski.

iconDE

Auf diesem Schaubild sieht man die Herkunft der Vorfahren der Schüler. Die deutliche Mehrheit kommt aus Polen oder aus anderen osteuropäischen Ländern. Nur wenige haben ihre Wurzeln in Deutschland.

iconFR Cette carte représente les origines des ancêtres des élèves. La plupart viennent de Pologne ou d’autres pays de l´est. Seulement quelques élèves  ont leurs racines en Allemagne.

karte-sesb-jungk

iconPL  Moja przygoda z projektem zaczęła się na początku roku szkolnego (2012/2013), gdy wychowawczyni rozdała w klasie ankiety dotyczące naszej rodziny, które mieliśmy wypełnić. Ankiety dostała przez organizację ,,Złego Wilka”, które zostaną przez nich wykorzystane do projektu.
Wypełniając ankiety miałam mieszane uczucia. Z jednej strony niektóre z pytań wydawały mi się zbędne np. Gdzie mieszkali twoi przodkowie, w mieszkaniu, w domu czy na gospodarstwie? Z drugiej strony zainteresował mnie projekt i dowiadywanie się ciekawych rzeczy o przodkach. Przede wszystkim pochodzenie moich pradziadków i to czym się zajmowali.

iconFR  Pendant l’année scolaire 2012/2013, nous avons rempli des sondages sur la vie de nos ancêtres il y a cent ans. Les questionnaires avaient plusieurs  rubriques : le travail, la scolarité, le nombre d’enfants et où ils vivaient.

iconDE  Während des Schuljahrs 2013/2014 haben wir Fragebögen über unsere Vorfahren ausgefüllt, die vor 100 Jahren gelebt haben. Die Fragen waren in mehreren Kategorien aufgeteilt: Arbeit, Schule, Wohnort und Anzahl an Kindern.

 

berufe

iconPL  Ten wykres przedstawia najczęściej wykonywane zawody w tamtych czasach przez kobiety i mężczyzn.
Na pierwszym miejscu u kobiet znajdują się: gospodni domowa i praca na roli. Wydaje mi się, że było tak, ponieważ ludziom wydawało się, że miejsce kobiety jest w domu. Natomiast na pierwszym miejscu u mężczyzn znajdują się: rolnik i robotnik. Prawdopodobnie było tak, ponieważ prace manualne były bardziej cenione od umysłowych.

iconDE Dieses Schaubild zeigt die am häufigsten ausgeübten Berufe. Die Frauen haben die meiste Zeit im Haushalt oder auf dem Feld gearbeitet. Die Männer haben handwerkliche Arbeiten verrichtet. Damals waren die Frauen und Kopfarbeit unterschätzt.

iconFR  Cette image représente les métiers les plus courants. Les femmes s’occupaient essentiellement de la maison ou travaillaient dans les champs. Les hommes exerçaient des métiers manuels. A l’époque, le travail des femmes (en dehors de celui dans les champs) et les professions intellectuelles étaient mal vus.

Kinder

iconPLNa diagramie widać, że w tamtych czasach małżeństwa miały najczęściej czwórkę dzieci. Spotykało się wtedy też więcej wielodzietnych rodzin niż teraz.

iconDE  Auf dem Diagramm sieht man, dass Ehepaare damals meist 4 Kinder hatten. Kinderreiche Familien waren üblicher als heutzutage.

iconFR  Sur ce diagramme, on voit le nombre d’enfants par famille. Les familles nombreuses étaient beaucoup plus fréquentes qu’aujourd’hui.

edukacja

iconPL  Z wykresu można wyczytać, że dużo osób nie wie ile lat ich przodkowie chodzili do szkoły, ale też, że edukacja większości z nich nie trwała długo. Wydaje mi się, że było tak, ponieważ edukacja nie była obowiązkowa tak jak dzisiaj.

iconDE  Aus diesem Schaubild kann man ablesen, dass viele von unseren Mitschülern nicht wissen, wie lange ihre Vorfahren die Schule besucht haben. Die Ausbildung hat damals auch nicht so lange wie heute gedauert. Wahrscheinlich gab es damals keine Schulpflicht wie im heutigen Sinne.

iconFR  Sur cette image, on peut lire que beaucoup de nos camarades ne savent pas pendant combien de temps leurs ancêtres sont allés à l´école. L´école ne durait pas aussi longtemps qu’aujourd’hui, et on n´était probablement pas obligé d´y aller.

wohnort

iconPL  Tutaj widać, że liczba osób mieszkających w domku była bardzo zbliżona do liczby osób mieszkających w mieszkaniach. A nieznaczna mniejszość mieszkała na gospodarstwie. Widać również, że większość mieszkała na wsi.

iconDE  Hier sieht man, dass sich die Anzahl der Leute, die in Häusern leben die derer, die in Wohnungen leben, ähnelt. Manche Menschen wohnten damals auf einem Bauernhof. Die meisten wohnten auf dem Land.

iconFR  Ici, on voit qu´il y a autant de personnes qui habitaient dans une maison que dans un appartement. Quelques-uns vivaient dans une ferme. La majorité vivait à la campagne.

Text: Karolina, 8. Klasse
Graphik:  © Masterplan-AG Grand méchant loup | Clémentine Caurier (Karte) / Alina, Masterplan-AG Böser Wolf  (Diagramme)

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.