Kim jesteśmy? / Wer sind wir? / Qui sommes nous? – Gimnazjum nr 1 Zgorzelcu

iconPLCzego i jak uczymy
Na co kładziemy nacisk
– przyswajanie wiadomości i umiejętności uczniów
– rozwiązywanie problemów wychowawczych, przeciwdziałanie patologiom

Co nas wyróżnia
– wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego, wysokie lokaty zajmowane przez uczniów w konkursach, olimpiadach i w zawodach sportowych
– działalność charytatywna

Zajęcia pozalekcyjne
– koła zainteresowań (językowe, informatyczne, matematyczne, plastyczne, teatralne itp.), zespół wokalny, Klub Europejski

Dla szczególnie zdolnych
– koła zainteresowań, indywidualizacja pracy na lekcji

Oferta dla uczniów z trudnościami
– zajęcia wspomagające
– terapia pedagogiczna

Języki obce
– niemiecki
– angielski

 

iconDE

Was und wie wir lernen:

Was für uns wichtig ist:
– Das Wissen und die Fähigkeiten der Schülern fördern.
– Erziehungsprobleme lösen.

Was uns besonders macht:
-Unsere Schüler bekommen gute Noten in den Abschlussprüfungen und Topplätze in Wettbewerben, in wissenschaftlichen Olympiaden und in Sportwettkämpfen.
-Unsere Schüler sollen sich für wohltätige Zwecke einsetzen.

Nachmittagsangebot:
-Verschiedene AGs (Theater, Kunst, Mathematik, Sprachen, Informatik), es gibt einen europäischen Club, eine Musikgruppe.

Für die Schüler mit Problemen:
-Nachhilfeunterricht
-Pädagogische Therapie

Fremdsprachen:
– Englisch
– Deutsch

 

iconFR

 Ce que nous apprenons et comment :

Ce qui est important pour nous :
– Les connaissances et les capacités des élèves.
– Règler les problèmes d’éducation

Ce qui nous différencie :
– Nos élèves ont de bons résultats au baccalauréat et remportent de nombreux prix lors de concours comme les olympiades scientifiques et les tournois sportifs.

Clubs :
-Théatre, art, mathématiques, langues, informatique ainsi qu’un club européen et un groupe de musique.

Pour les élèves en diffcultés :
– Cours de soutien
– Thérapie pédagogique

Langues étrangères :
– Anglais
– Allemand