Kim jesteśmy? / Wer sind wir? / Qui sommes nous? – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Gubinie

iconPLOd 1 stycznia 1994 roku szkoła, jak inne w mieście, jest placówką samorządową.
Nowa szkoła utworzona została w oparciu o bazę istniejącej szkoły podstawowej. Dla potrzeb powstałej placówki, przy zaangażowaniu pracowników szkoły i rodziców zaadaptowano i pomalowano sale lekcyjne dwu kondygnacji. W czasie wakacji utworzona została świetlica, sekretariat i gabinet dyrektora. Pomieszczenia dydaktyczne będące do tego czasu w gestii szkoły podstawowej, przekazane zostały z pełnym wyposażeniem.
Teren z którego uczęszczają dzieci do szkoły jest bardzo rozległy, ponieważ obejmuje rejony trzech szkół podstawowych. Uczęszczają tu również dzieci spoza obwodu tj. z przyległych wiosek.  Przez wszystkie lata udało się zorganizować dobry zespół nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami.
Od 1 września 2004 roku w budynku szkolnym funkcjonują dwie szkoły jako Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1.

 

iconDE

Seit dem 1. Januar 1994 sind wir,  wie auch andere Schulen in der Stadt, eine öffentliche Schule. Das bedeutet, dass unsere Schule vom Staat gefördert wird. Früher gab es nur eine Grundschule; heutzutage gibt es auch ein Gymnasium. Die neuen Gebäude konnten mithilfe der großen Unterstützung  von Schulmitarbeitern und Eltern gebaut werden. Die Schüler kommen aus einem großen Umkreis, also auch von den umliegenden Dörfern. Im Laufe der Jahre hat sich ein sehr gutes Lehrkraftteam gebildet.

Seit dem 1. September 2004 gibt es also nicht nur die Grundschule nr. 1, sondern auch das Gymnasium nr.1 in Gubin.

 

iconFR

Depuis le 1er janvier 1994, nous sommes devenus, comme les autres écoles de la ville, une école publique. Auparavant, il n’y avait qu’une école primaire. A présent, nous avons aussi un collège – lycée.  Les nouveaux bâtiments ont pu être construits grâce à l’aide des employés et des parents d’élèves. Les élèves viennent de différents villages autour de la ville. Au fil des années, une très bonne équipe professorale s’est formée.

Depuis le 1er septembre 2004, il y a donc l’école primaire, le collège, mais aussi le lycée n.1 de Gubin.

 

Kim jesteśmy? / Wer sind wir? / Qui sommes nous? – Gimnazjum nr 1 Zgorzelcu

iconPLCzego i jak uczymy
Na co kładziemy nacisk
– przyswajanie wiadomości i umiejętności uczniów
– rozwiązywanie problemów wychowawczych, przeciwdziałanie patologiom

Co nas wyróżnia
– wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego, wysokie lokaty zajmowane przez uczniów w konkursach, olimpiadach i w zawodach sportowych
– działalność charytatywna

Zajęcia pozalekcyjne
– koła zainteresowań (językowe, informatyczne, matematyczne, plastyczne, teatralne itp.), zespół wokalny, Klub Europejski

Dla szczególnie zdolnych
– koła zainteresowań, indywidualizacja pracy na lekcji

Oferta dla uczniów z trudnościami
– zajęcia wspomagające
– terapia pedagogiczna

Języki obce
– niemiecki
– angielski

 

iconDE

Was und wie wir lernen:

Was für uns wichtig ist:
– Das Wissen und die Fähigkeiten der Schülern fördern.
– Erziehungsprobleme lösen.

Was uns besonders macht:
-Unsere Schüler bekommen gute Noten in den Abschlussprüfungen und Topplätze in Wettbewerben, in wissenschaftlichen Olympiaden und in Sportwettkämpfen.
-Unsere Schüler sollen sich für wohltätige Zwecke einsetzen.

Nachmittagsangebot:
-Verschiedene AGs (Theater, Kunst, Mathematik, Sprachen, Informatik), es gibt einen europäischen Club, eine Musikgruppe.

Für die Schüler mit Problemen:
-Nachhilfeunterricht
-Pädagogische Therapie

Fremdsprachen:
– Englisch
– Deutsch

 

iconFR

 Ce que nous apprenons et comment :

Ce qui est important pour nous :
– Les connaissances et les capacités des élèves.
– Règler les problèmes d’éducation

Ce qui nous différencie :
– Nos élèves ont de bons résultats au baccalauréat et remportent de nombreux prix lors de concours comme les olympiades scientifiques et les tournois sportifs.

Clubs :
-Théatre, art, mathématiques, langues, informatique ainsi qu’un club européen et un groupe de musique.

Pour les élèves en diffcultés :
– Cours de soutien
– Thérapie pédagogique

Langues étrangères :
– Anglais
– Allemand

 

Co jadłeś w niedzielę na obiad | Was hast du am Sonntag zum Mittag gegessen |

iconPL  Szymon, Weronika, Oskar i Ania oraz inni uczniowie 1 klas gimnazjum z Gubina i Zgorzelca opowiadają o tym, co jedli w niedzielę na obiad. Czy wszyscy mieli na obiad rosół i schabowe? I co jedli ich zdaniem ludzie 100 lat temu?

iconDE  Szymon, Weronika, Oskar und Ania und viele andere Schüler der 7.Klasse der Gymnasien in Gubin und Zgorzelec erzählen, was sie am Sonntag zu Mittag gegessen haben. Ob wirklich alle Hähnchenbrühe und Schnitzel gegessen haben? Und was haben die Leute vor 100 Jahren gegessen?

iconFR  Szymon, Weronika, Oskar, Ania et leurs camarades de 5ème des lycées de Gubin et de Zgorzelec nous racontent ce qu’ils ont mangé dimanche dernier. Ont-ils vraiment tous mangé du bouillon de poulet et de l’escalope ? Et que mangeaient les gens il y a 100 ans ?

Kim jesteśmy? / Wer sind wir? / Qui sommes nous ?

„Przeszłość, to jest dziś, tylko cokolwiek dalej,
Za kołami to wieś.
Nie jakieś coś , gdzieś, gdzie ludzie nigdy nie bywali”

(C.K. Norwid)

Collegium_Nowodworskie_1_1_P_3690_4

Inscenizacja historyczna na dziedzińcu szkoły.

iconPL Jesteśmy uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Jest ono najstarszą świecką szkołą w Polsce. W tym roku szkolnym obchodziliśmy 425-lecie istnienia naszego liceum. To, co w tej szkole urzeka i sprawia, że uczniowie do niej lgną to jej bogata tradycja. Nie jest łatwo dostać się do naszej szkoły, nauka w niej tez nie jest łatwa, ale dzięki temu możemy sięgać po nasze marzenia i jesteśmy pewni, że nasze wymarzone studia są w zasięgu naszych możliwości. Jesteśmy dumni z bycia uczniami tej instytucji, która wykształciła wiele wybitnych osobistości. Wpłynęły one na historię Polski, Europy, a nawet świata. Przykładem może być król Jan III Sobieski, który pokonał w roku 1863 Turków pod Wiedniem, zapobiegając ekspansji Islamu na całą Europę. Ogromny wkład w sztukę miał Jan Matejko, którego historyczne malarstwo miało na celu podnoszenie na duchu Polaków będących pod zaborami. Joseph Conrad, twórca m.in. „Jądra ciemności” i „Lorda Jima”, który pisał powieści w języku angielskim, urodził się w Polsce i również był absolwentem naszej szkoły.

iconFR Le I Lycée de Cracovie existe depuis plus de 420 ans. Il porte le nom de Bartlomiej Nowodworski, chevalier de l’ordre de Malte, né au XVI siècle, qui a travaillé pour les rois de Pologne et de France. Le roi polonais Jean Sobieski, le peintre Jan Matejko, l’écrivain Joseph Conrad ou le dramaturge Slawomir Mrozek étaient des élèves de notre école.

iconDEDas Gymnasium 1. von Krakau gibt es seit mehr als 420 Jahren. Es wurde nach Bartlomiej Nowodworski benannt, einem Ritter von Malta aus dem XVI Jahrhundert, der polnischen und französischen Königen gedient hat. Der polnische König Jean Sobieski, der Maler Jan Matejko, der Schriftsteller Joseph Conrad und der Dramaturg Slawomir Mrozek waren alle Schüler an unserer Schule.

Tekst:  I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
Zdjęcia:  I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie na licencji Państwowego Archiwum Państwowego

Listy wysyłane na front / Correspondance avec les soldats / Briefe an die Front 1/2

iconPLW czasie lekcji poznaliśmy relacje naocznych świadków wydarzeń z 1914 roku. Potem napisaliśmy listy do bliskich osob, które mogły w tych wydarzeniach uczestniczyć.

iconDEWährend des Unterrichts haben wir uns Berichte von Augenzeugen über die Ereignisse im Jahre 1914 angehört.  Anschließend haben wir fiktive Briefe entworfen, die sich an Verwandte, die während des Kriegs gelebt haben, richteten.

iconFREn classe, nous avons travaillé sur des témoignages de l‘époque se rapportant à l’année 1914. Ensuite, nous avons écrit des lettres fictives à des aïeux qui auraient vécu pendant la Première Guerre mondiale.

list_15 list_16 list_17 list_18 list_19 list_20 list_21 list_22 list_23 list_24 list_25 list_26 list_27 list_28 list_29 list_30 list_31

 

Listy wysyłane na front / Correspondance avec les soldats / Briefe an die Front

iconPL Jesteśmy uczniami klasy II c, gimnazjum w Węgrzcach Wielkich. To był bardzo dobry pomysł, aby napisać list związany z I Wojną Światową, mogliśmy się przez to wykazać, sprawdzić nasze wiadomości na temat tego wydarzenia, poczuć się, jakbyśmy to my byli jej uczestnikami. Część naszej grupy się postarała i myślę, że nie wyszło nam to źle. Nie było łatwo, ponieważ nie dużo wiedzieliśmy na temat I Wojny Światowej, a ten projekt nam to przybliżył. Byłoby bardzo fajnie, gdybyśmy mogli jeszcze raz wziąć udział w projekcie podobnym do tego.

iconDE  Wir sind Schüler des Gymnasiums in Wegrzce Wielkie, ein Dorf im Süden Polens. Es hat uns sehr gefreut, Feldpostkarten wie im Ersten Weltkrieg zu schreiben. Das war aber nicht einfach, weil wir nicht viel wussten. Dank dieses Projekts haben wir viel gelernt.

iconFR

Nous sommes des élèves du collège de Wegrzce Wielkie, un village dans le sud de la Pologne. On était très contents d’écrire les lettres au front de la Première Guerre mondiale. Au départ, le projet était difficile mais nous avons appris beaucoup de choses.

 

list_1 list_2 list_3 list_4 list_5 list_6 list_7 list_8 list_9 list_10

Listy wysyłane na front / Correspondance avec les soldats / Briefe an die Front 2/2

iconPL

W czasie lekcji poznaliśmy relacje naocznych świadków wydarzeń z 1914 roku. Potem napisaliśmy listy do bliskich osob, które mogły w tych wydarzeniach uczestniczyć.

iconDEWährend des Unterrichts haben wir uns Berichte von Augenzeugen über die Ereignisse im Jahre 1914 angehört.  Anschließend haben wir fiktive Briefe entworfen, die sich an Verwandte, die während des Kriegs gelebt haben, richteten.

iconFREn classe, nous avons travaillé sur des témoignages de l‘époque se rapportant à l’année 1914. Ensuite, nous avons écrit des lettres fictives à des aïeux qui auraient vécu pendant la Première Guerre mondiale.

list_1 list_2 list_3 list_4 list_5 list_6 list_7 list_8 list_9 list_10 list_11 list_12 list_13 list_14

 

Blog 1914-2014

iconDE Im Moment haben mehrere Schulklassen aus Berlin und Frankreich – Französisches Gymnasium, Sophie-Scholl-Schule, Europa-Schule Robert Jungk (deutsch-polnisch), Solling-Oberschule, Collège des Pressigny aus Selles sur Cher und die Redaktion von Grand méchant loup / Böser Wolf – ein Projekt angefangen: es geht darum, zu erfahren, wie man vor hundert Jahren gelebt hat, wie unsere Vorfahren auch gelebt haben und zwar in Deutschland, in Frankreich und in Polen. Um die einzelnen Arbeitsschritte und Ergebnisse sichtbar zu machen, wurde dieser Blog eingerichtet – Bonne découverte ! – Viel Spaß ! – Dobrej zabawy!

iconFR En ce moment même, plusieurs classes d’écoles berlinoises et de France – le Lycée Français de Berlin, l’école européenne Sophie Scholl, l’école européenne Robert Jungk (germano-polonaise), la Solling-Oborschule, le collège des Pressigny de Selles-sur-Cher et la rédaction du Grand Méchant Loup – ont commencé un projet : Il s’agit de découvrir comment vivaient les gens, parmi eux nos ancêtres, en Allemagne, en France et en Pologne, il y a cent ans. C’est pour que vous puissiez voir les étapes du projet et les résultats que ce blog a été créé – Bonne découverte ! – Viel Spaß ! – Dobrej zabawy!

iconPL Obecnie wiele berlińskich i francuskich klas gimnazjalnych – z Gimnazjum Francuskiego, Szkoły im. Sophie Scholl, Szkoły Europejskiej im. Roberta Jungka (niemiecko-polskiej), Szkoły  Solling,  klasa z Selles-sur-Cher oraz redekcja Grand méchant loup / Böser Wolf / Dużego Złego Wilka – rozpoczęły nowy projekt: chcemy dowiedzieć się jak wyglądało życie przed stu laty, jak żyli nasi przodkowie w Polsce, Niemczech oraz Francji. Blog powstał by przybliyć Wam poszczególne etapy pracy oraz jej efekty – Bonne découverte ! – Viel Spaß ! – Dobrej Zabawy! –

 

Grand méchant loup | Böser Wolf – eEducation Masterplan Berlin am Französischen Gymnasium *

* Der Böse Wolf ist sowohl ein eingertragener Verein als auch ein eEducation Berlin Masterplan-Projekt am Französischen Gymnasium in Berlin.

* Grand méchant loup | Böser Wolf est une association à but non lucratif et un projet „eEducation Berlin Masterplan“ au Lycée Français de Berlin.

* Duży Zły Wilk jest zarówno zarejestrowanym stowarzyszeniem, jak i projektem eEducation Berlin Masterplan działającym przy Francuskim Gimnazjum w Berlinie.

Feldpostbriefe | Lettres du Front | Listy z frontu

Schüler von heute schreiben Feldpostbriefe – Des élèves d’aujourd’hui écrivent des lettres du front-polnisch – Dzisiejsi uczniowie piszą listy na front

iconDE

Der Soldat Eric nutzt eine kurze Pause an der Front, um seiner Liebsten zu schreiben. Er möchte wissen, wie es ihr und ihrem Sohn geht. (Deutschsprachig mit französischen Untertiteln)

iconFR

Le soldat Eric profite d’une courte pause au front pour écrire à sa femme, Marie. Il veut savoir si elle et leur fils vont bien. (Version en allemand avec des sous-titres en français)

iconPLŻołnierz Eric wykorzystuje krótką przerwę w walkach, by napisać list do ukochanej. Chce się dowiedzieć, jak wiedzie się jej i ich synowi.

 

Briefe an die Front | Lettres au Front | Listy na front

Schüler von heute schreiben Briefe an die Front – Des élèves d’aujourd’hui écrivent des lettres au front– Dzisiejsi uczniowie piszą listy na front (siehe unterer Film)

iconDEMargareta schreibt ihrem Mann Wilhelm einen Brief. Er ist in den Krieg gezogen und sie hat ihn seit zwei Monaten nicht gesehen. (Deutschsprachig mit französischen Untertiteln)

iconFR

Margareta écrit une lettre à son mari Wilhelm. Il est parti en guerre et elle ne l’a pas vu depuis deux mois. (Version en allemand avec des sous-titres en français)

iconPL

Margareta pisze list do męża, Wilhelma, który wyruszył na wojnę i którego od dwóch miesięcy nie widziała…

 

Listy na front | Briefe an die Front| Lettres au Front

Dzisiejsi uczniowie piszą listy na front – Schüler von heute schreiben Briefe an die FrontDes élèves d’aujourd’hui écrivent des lettres au front (voir le film plus bas) 

iconPL

Ewa pisze do męża Jacka, żołnierza walczącego na froncie. Ma mu coś ważnego do przekazania…

iconDE

Ewa schreibt ihrem Mann Jacek, der als Soldat an der Front kämpft. Sie hat ihm etwas sehr Wichtiges mitzuteilen… (Polnischsprachig mit deutschen Untertiteln)

iconFR Ewa écrit une lettre au front à son mari Jacek, qui est soldat. Elle a quelque chose de très important à lui annoncer…  (Version en polonais avec des sous-titres en français)

Listy z frontu | Feldpostbriefe | Lettres du Front

Dzisiejsi uczniowie piszą listy z frontu – Schüler von heute schreiben Feldpostbriefe – Des élèves d’aujourd’hui écrivent des lettres du front (voir le film plus bas)

iconPL

Polski żołnierz Jacek pisze w odpowiedzi na list żony Ewy, która zdała mu sprawę z sytuacji w domu i podzieliła się z nim pewną ważną nowiną…

iconDE Der polnische Soldat Jacek schreibt seiner Frau Ewa, die ihm in einem Brief von der Heimat erzählte und eine wichtige Botschaft mitgeteilt hat… (Polnischsprachig mit deutschen Untertiteln)

iconFR

Voici la réponse de Jacek à la lettre de sa femme Ewa, qui dans sa dernière lettre, lui a annoncé une importante nouvelle… (Version en polonais avec des sous-titres en français)

Lettres du Front | Feldpostbriefe | Listy z frontu

Des élèves d’aujourd’hui écrivent des lettres du front  – Schüler von heute schreiben Feldpostbriefe – Dzisiejsi uczniowie piszą listy na front

iconFRLe soldat Joseph décrit à sa femme Emilie comment il commence à perdre ses repères à cause de la guerre. (Version en français avec des sous-titres en polonais)

iconDE

Der Soldat Joseph schreibt seiner Frau Emilie, dass er im Krieg langsam den Bezug zur Wirklichkeit verliert. (Französischsprachig mit deutschen Untertiteln)

iconPL

Żołnierz Joseph pisze do żony Emilii i zdaje jej sprawę, że na wojnie traci powoli kontakt z rzeczywistością.

 

Lettres du Front & Correspondances avec les soldats

iconFR  Lettres du front – les élèves ont imaginé ce que les soldats pouvaient écrire à leur famille.

iconDE  Feldposkarten – Wir haben uns vorgestellt, wie wir vor 100 Jahren Briefe aus der Front an unsere Familien schreiben. Was dabei herauskam ist so vielfältig wie unsere Klasse. (Einige Briefe sind übersetzt)
iconPL  Pisanie listów na front sprawiło nam dużo przyjemności, dlatego postanowiliśmy prznieść się jeszcze raz do początku XX. wieku, by tym razem napisać na nie odpowiedzi.

fr-ut-de-soldat-screen-kl

Veuillez noter que ces lettres sont écrites par des élèves ! Beachte, dass diese Briefe an die Front erfunden sind!

(Clique sur la première lettre pour l’agrandir et démarrer le diaporama) (Klicke auf die erste Briefe an die Front, um das Bild zu vergrößern und die Slideshow zu starten)

 

Lettres du Front

selles_antoine selles_arthur selles_davidtranchee

selles_frenet selles_loue   selles_rubenselles_sonnetpaket copy selles_remiselles_remi_de   kreuzeselles_theo selles_quentin selles_elias

 

 

 

 

selles_elias_de

 

 

 

 

 

 

 

 

 Correspondances avec les soldats

selles_marine selles_celine  selles_emilie menschen selles_najouaselles_najoua_de selles_lauresselles_laura  selles_sabrinaselles_sabrina_de   selles_douria selles_emma selles_gwendoline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text:  © Masterplan-AG Grand méchant loup
Graphik: © Masterplan-AG Grand méchant loup, die Klasse von Madame Cadeau (3e)

Projet de classe – Point de vue sur un conflit

iconFR

 

 

screen_1

Sabrina joue le rôle d’une étudiante : C’est très difficile, nous avons quelques contacts mais nous sommes ensemble et nous nous soutenons tous ensemble.

arthur_1Arthur joue le rôle d’un pharmacien préparateur : Cette guerre est vraiment éprouvante. C’est très difficile d’expliquer ce que signifie vivre sous un siège. Par exemple, comment expliquer à quelqu’un que votre enfant n’a pas mangé d’œufs ou bu de lait depuis plusieurs mois ? Comment expliquer qu’ici il n’y a pas de chocolat ou de biscuits mais que les seules friandises que nous pouvons donner à nos enfants sont des dattes, une nourriture avec laquelle nous nourrissions nos bêtes par le passé ? [..] Je trouve que cela est révoltant et inutile s’il y a des morts tout aussi inutiles pour une cause inutile

najoua_1

 

Najoua joue le rôle d’une étudiante : Oui, mon université vient juste de fermer puisque la guerre vient de commencer.

 

 

emma_gwendoline_1Emma et Gwendoline jouent le rôle de deux journalistes : Malgré la censure, nous écrivions des articles et des textes clandestinement mais un jour la police nous a arrêtés et nous avons fait 5 ans de prison ferme. […] Mais nous avons continué à en écrire quelques fois, la nuit toujours clandestinement. Si nous nous faisions prendre, on risquait la peine de mort.

 

quentin_medhi_1

 

Quentin et Medhi jouent le rôle de deux jeunes : Beaucoup de personnes sont blessées même décédées, des familles sont déchirées par ce malheur.

 

 

erwan_1

 

Erwan joue le rôle d’un militaire : Rien que dans mon régiment il y en a plus d’une centaine (de jeunes) et beaucoup d’autre veulent s’enrôler dans l’armée.

 

 

Céline joue le rôle d’une mère : Oui, je m’inquiète vraiment pour lui. Imaginer 2 secondes, il se prend une balle, une balle perdue ça arrive tout le temps maintenant, ou même une bombe. Ce serait la mort si je venais à perdre mon fils, je ne pourrais plus vivre sens un seul de mes enfants. […] Ici, ce n’est pas simple de se nourrir quand on est une famille nombreuse sachant que mon mari a besoin de soin

 

Text:  © Masterplan-AG Grand méchant loup, die Klasse von Madame Cadeau
Graphik: © Masterplan-AG Grand méchant loup, die Klasse von Madame Cadeau (3e)

Que mangeait-on il y a 100 ans | Was haben Menschen vor 100 Jahren gegessen | Co jedli ludzie 100 lat temu

iconFRAdrien, Camille, Joris et Vanessa et plein d’autres élèves de 4ème du Collège des Pressigny nous racontent ce qu’ils ont déjeuné dimanche dernier. Est-ce que les gens mangeaient la même chose il y a 100 ans ? Ou est-ce que les frites, ça n’existait pas encore ?

iconDE  Adrien, Camille, Joris, Vanessa und viele andere Schüler der 8. Klasse des Collège des Pressigny in Selles-sur-Cher berichten uns, was sie am Sonntag zu Mittag gegessen haben. Haben die Menschen vor 100 Jahren das Gleiche gegessen? Oder gab es damals noch keine Pommes?

iconPL  Adrien, Camille, Jodris i Vanessa oraz inni uczniowie 2 klas gimnazjum w Selles-sur-Cher opowiadają, o tym co jedli w niedzielę na obiad oraz o tym, co jedzono… i czego nie jedzono 100 lat temu.

Wer sind wir? / Qui sommes nous? / Kim jesteśmy?

iconFR Le Lycée Français de Berlin (aussi appelé le FG) existe déjà depuis 325 ans. C’est une école franco-allemande dans laquelle on peut passer son bac allemand et son bac français. Des élèves du monde entier fréquentent l’établissement. Si tu veux en savoir plus sur le FG, comment c’était dans le passé, surtout pendant la Première Guerre mondiale, clique ici.

iconDE

 Das Französische Gymnasium (Kurz FG) in Berlin gibt es schon seit 325 Jahren. Es ist eine deutsch-französische Schule, in der man das deutsche und das französische Abi machen kann,  Schüler aus der ganzen Welt gehen dorthin. Wenn du noch mehr über das FG erfahren willst, vor allem wie es zur Zeit des Ersten Weltkrieges war, klicke hier.

iconPL

 

franz-gymNotre ville, Berlin.

alex

J’aime beaucoup Berlin. Il y a plein de choses à faire. En été, il fait beau, et en hiver, il y a de la neige et on peut faire de la luge. La chose qui m’énerve parfois, c’est certains Allemands, mais pas tous!! Il y en a des très gentils!

Gaïa

J’aime bien qu’il y ait beaucoup de végétation à Berlin. Il y a beaucoup de parcs, et des arbres qui bordent chaque rue. J’aime aussi le zoo, je trouve que les cages sont très belles, et il y a beaucoup de lantes partout. Je trouve que c’est bien qu’il y ait autant de choses à visiter, comme la porte de Brandebourg et la Tour de télévision (Fernsehturm). Quand des gens viennent nous rendre visite, on leur montre Berlin, ça dure toute la journébrandenburger-tor_mit hintergrunde. Mais je n’aime pas qu’il y ait beaucoup de graffiti sur les murs, je trouve que les dessins sont moches.

Emmanuelle

 

Lorsque je suis arrivé à Berlin, j’étais triste de quitter l’Espagne… Mais bon, je m’y suis fait ! J’ai tout de suite adoré les Döners.

 

Présentation du lycée français de Berlin, aussi appelé „FG“ (Französisches Gymnasium) par les élèves:

Je suis au FG depuis environ quatre ans. Je suis arrivé en 5ème et je suis actuellement en classe de 8ème. Contrairement agraffitiux lycées français, le FG commence à partir de la 5ème (CM2).
Pendant mes deux premières années, le lycée n’avait pas autant d’élèves qu’aujourd’hui, car arrivé en 7ème, beaucoup d’élèves du Collège Voltaire ont débarqué au FG. Grâce à ça, je me suis fait beaucoup d’amis.
Il y a beaucoup de graffitis, mais moi, contrairement au personnel, je ne trouve pas ça dérangeant. Je crois que c’est une façon de s’exprimer. Ce que je n’aime pas, ce sont les toilettes qui sont cassées et très sales.
C’était mon opinion personnelle sur le FG.

 

Félix.

lycee_francais
Je me suis vite habituée à ma nouvelle école ; le FG est très sympathique. Je l’aime car il se situe  dans la nature. J’ai des voisins très sympathiques. Ils m’ont aidé à améliorer mon Allemand qui n’était pas formidable. Je me suis rapidement fait des amis que je connais maintenant depuis 7 ans.

Léon.

J’aime bien mon lycée. Ce que j’aime, c’est la liberté qu’on a là-bas. Ce qui n’est pas bien, c’est qu’il y a beaucoup de professeurs absents et les enfants dans les plus grandes classes sont très chaotiques.

Gaïa.

 

Text: Gaïa, 6. Kl. /Emannuelle, 7. Kl./ Léon, 8.Kl. / Félix, 8.Kl./
Graphik:  © Masterplan-AG Grand méchant loup | Clémentine Caurier (Karte, Flaggen) /  Léon, 8.Kl. (Schilder) / Emmanuelle, 7. Kl (Gymnasiumsgebäude) /Alice, 7.Kl. (Berlin-Bilder)

La rédaction du Lycée Français

iconFR La rédaction du Grand méchant loup, * projet eEducation Masterplan au Lycée Français, se présente (et encore, tous ne sont pas présents quand on regarde de près) :

iconDE Die Redaktion der Bösen Wölfe stellt sich vor, * Projekt eEducation Masterplan auf dem FG Berlin ( und wenn man es genau nimmt, sind nicht mal alle da):

iconPL

gml8agml1 gml2 gml4 gml5gml6gml6agml8gml9gml6b

gml11 film-blog2gml10

Unsere Wurzeln entdecken / A la découverte de nos racines / Odkryć własne korzenie

iconFR  Carmen est une élève du Lycée Français ayant rempli un questionnaire sur ses ancêtres. Voici ce qu’elle nous raconte :

iconDE Carmen ist eine Schülerin des Französischen Gymnasiums und hat einen Fragebogen über ihre Vorfahren ausgefüllt. Sie erzählt uns folgendes:
Ihre Urgroßmutter hat in einem kleinen Dorf in Nordfrankreich gelebt, Fère-en-Tardenois. Sie hat auch einiges über den Vater ihrer Urgroßmutter erfahren: dieser war Straßenarbeiter und konnte weder lesen, noch schreiben. Seine Arbeit war sehr mühsam und sehr schlecht bezahlt. Zudem hat sie erfahren, dass dieser Mann im selben Jahr (1864) und im selben Dorf wie die berühmte Bildhauerin Camille Claudel geboren wurde.

iconPL

00-ville

 

Mon arrière-grand-mère maternelle du côté de son père est née et a vécu à Fère-en-Tardenois. C’est un village de 3400 habitants situé au sud de l’Aisne, dans la région Picardie.

 

01-halles-au-blé

 

Le village est très proche des vignobles de Champagne. Fère-en-Tardenois a un château en ruine construit par Robert II de Dreux (frère de Louis VII) au 13ème siècle et puis transformé par Ann de Montmorency en 1528. L’église du village date du 16ème siècle. Les halles au blé où se déroule actuellement le marché  datent de 1540.

 

02-friedhof

 

 

Il y a aussi un grand cimetière américain où sont enterrés les soldats morts pendant la Première Guerre mondiale.

 

 

03-école-usinechaussures

 

Mon arrière-grand-mère a arrêté l’école à l’âge de 12 ans et a travaillé à l’usine. Elle a travaillé dans une usine de chaussures puis de phosphatine, puis plus tard chez Twinings, une usine de thé. Mon arrière-grand-père était chef d’usine dans une usine automobile.

 

 

04-cantonnier

 

Son père était illettré. Il était cantonnier. Un cantonnier était un ouvrier responsable de  l’entretien des routes ou des voies ferrées. C’était un vrai travail de forçat, il fallait casser des cailloux et déblayer les routes; et c’était très mal payé.

 

 

05-camille-claudel

 

Mon ancêtre cantonnier était d’ailleurs né dans le même village et la même année (1864) que Camille Claudel. Camille Claudel était une sculptrice, elle a travaillé pour Auguste Rodin. À l’époque, les femmes sculptrices, c’était vraiment hors du commun.

 

Lorsque mon arrière-grand-mère habitait au village de Fère-en-Tardenois avec ses parents, elle habitait dans une maison. Ensuite elle est allée à Paris pour

06-chambre-paristravailler et y a rencontré son mari. Ils ont vécu dans un appartement sans eau courante, sans wc, sans salle de bain, au 5ème étage sans ascenseur à Clichy, près de Paris.

Mes arrière-arrière-grands-parents ont eu 6 enfants. Le plus jeune de ces 6 enfants était mon arrière-grand-père maternel du côté de son père.

Mon arrière-grand-père est décédé à l’âge de 61 ans. Mon arrière-grand-mère est décédée à l’âge de 77 ans. Mon arrière-grand-père maternel (du côté de la mère de ma mère) est décédé à l’âge de 47 ans et mon arrière-grand-mère maternelle (du côté de la mère de ma mère) est décédée à l’âge de 95 ans et je l’ai connue.

mutter